Visie

Ons doel is om kinderen verzekerder te maken en de ik-ontwikkeling van het kind te stimuleren. Daarnaast proberen wij kinderen hun eigen talenten te laten ontdekken door op een creatieve manier uiting te geven aan hun rol en beleving. Ook staat plezier maken van peuter tot puber centraal. En dit kan enkel in een veilige omgeving, waar we respect hebben voor ieder individu. 

Hierbij wordt er een prestatie van de kinderen gevraagd, die gelijk loopt met het enthousiasme en ontwikkeling van de (groep) kinderen op dat moment. Aan het einde van het seizoen geven de productiegroepen een groot optreden in het theater. Bij de spellessen oefenen de kinderen iedere week verschillende liedjes, dansen en toneelstukjes. Soms spelen wij daar ook een stukje uit een musical en geven wij soms een klein optreden, als kinderen dit zelf graag willen. 

Kinderen hoeven geen auditie te doen, omdat dit naar ons idee een momentopname is.  De meeste kinderen laten zichzelf na een aantal lessen vanzelf zien en horen. 

Alle kinderen leren alle aspecten van musical;  de zang,  toneel en theaterdans worden in de groepen, maar ook individueel geoefend. Kinderen spelen dan ook hun eigen musical uit, in hun eigen groep. Zij spelen niet een klein stukje in een grotere productie, maar werken een seizoenlang aan een eigen unieke musicalproductie. 

Zo staan alle kinderen op het podium en alle kinderen hebben tekst, dansen en zingen.